วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด พร้อมมอบ เกียรบัตรและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเมือง 7 (กุดสระนาข่า) ประกอบด้วย 7 โรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 143 คน ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด พร้อมมอบ …

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเมือง 7

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนเมือง 7

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019