วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในการประเมินโรงเรียนบ้านหนองนาคำ เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประเภทสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019