วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะทำงานกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 1 เพื่อเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019