วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักการภารโรง และลูกๆนักเรียน ในการเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019