วันที่ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านนาคำหลวง

วันที่ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019