วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการ ได้พบปะและฝากข้อคิด ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019