วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบชั้น ป.3 และกรรมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่1/2562 เพื่อเตรียมพร้อมและขอความร่วมมือตัวแทนแต่ละอำเภอที่เป็นจุดรับ-ส่งข้อสอบ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019