วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รอบเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุม คณะกรรมการตัดสินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (รอบเช้า) พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการเตรียมการในการจัดงานดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

>>>>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<<<<<