วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.45 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.45 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี