วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พบปะและให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ที่เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมอบรมจาก สพป.อุดร 1-4 สพม.20

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 3 เมษายน 2019