วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฯโดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการพัฒนา ระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด และบรรยายพิเศษ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ฯ สพป.อุดรธานี เขต 1

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ฯ สพป.อุดรธานี เขต 1

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019