วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาวันครู เพื่อพิจารณาทบทวนติดตามความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019