วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการดำเนินงานภายในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมและมอบนโยบาย…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019