วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอน นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 46 แห่ง และครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวม จำนวน 138 คน วิทยากรจากศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 นายภัญญูภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019