วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการนี้ นายวิริยันต์ ตะวัน ผอ.โรงเรียนบ้านเลื่อมได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม