วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจลูกๆนักเรียน ในการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 23 มกราคม 2019