วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.20 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะ ในโอกาสติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมนักเรียนทุนฯในโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ร่วมกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองอุดรธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.20 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019