วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษานางจิรนาถ อินแสง ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนารูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ร่วมกับโรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร ภายใต้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในกลุ่มโครงการกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนาในรูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019