วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กร ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กร ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในทั้งระดับองค์กร ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล เพื่อให้ข้อมูลที่รายงานมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยมีนายอัษฎาวุธ น้อยมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รายงาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1