วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศักดิ์ศรี สินนอก ผอ.โรงเรียนบ้านพรานเหมือน ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศักดิ์ศรี สินนอก ผอ.โรงเรียนบ้านพรานเหมือน ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ศรีคารมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1