วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี