วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ทั้ง 4 เขตการศึกษา ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบทั้ง 4 เขตการศึกษาประธานกลุ่มโรงเรียนในสังก้ด ผู้แทนโรงเรียนเอกชน

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน "…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019