วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามโครงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในครบจร ประจำปี 2561-2562

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019