วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและร่วมรับการตรวจราชการ โดย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2562

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019