วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมให้กำลังใจ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบ้ติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมให้กำลังใจ นายภัญญู ภูริศรี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2019