วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.สพป./สพม. รอง ผอ.สพป./สพม./ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑-๔ และสพม.๒๐ จำนวน ๘๓๖ คน เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019