วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัด ได้แก่ กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อพบปะและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่กำลังปฎิบัติงาน อีกทั้งได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ สพป.อุดรธานี เขต 1 จ.อุดรธานี