วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 มอบหมายให้นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษา นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019