วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ให้ข้อคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับและสร้างภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านข้าวสารและโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019