วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานเปิดรั้วโรงเรียน(Open House)และวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019