วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1 ประจำปี 2562 ในการนี้ นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มหนองวัวซอ 1 กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมว่าเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางและนโยบายของ สพฐ.และสพป.อุดรธานี เขต 1 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019