วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการ หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 1 โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี และหน่วยพัฒนาที่ 2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี ประธานประชุมคณะทำงานเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเปิดอบรมฯ หน่วยพัฒนาที่ 1 โรงแรมบ้านเชียง ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019