วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารอินทนิล)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารอินทนิล) พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และศึกษานิเทศน์ ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง ผอ.โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารอินทนิล โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี