วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย โดยมีนางสมพร รัตนชาติวงศ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1