วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.45 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.45 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว, การวางแผนการต้อนรับ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 คนใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1