วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุและการขอเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ของโรงเรียน ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พล.ท.อำนวย จุลโนนยาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน