วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster 10)

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภาค (Cluster 10) โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเม่น สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้ส่งผลงานเข้ารับการประกวดดังกล่าว โดยมีนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเม่น และคณะครู ร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งการประกวดครั้งนี้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานแสดงในงาน ECUDA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี