วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาระบบการศึกษายกระดับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019