วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในการรับการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวกัลยา อินทร์ผาวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019