วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 6.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีรำบวงสรวงในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 6.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

พิธีรำบวงสรวงในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

พิธีรำบวงสรวงในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

พิธีรำบวงสรวงในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019

พิธีรำบวงสรวงในวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019