วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและมอบนโยบายพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ตามโครงการสำนักงานสดใส บุคลากรสุขใจ

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2019