วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562 พร้อมด้วย นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องภาสกร 1 และ 2 มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 

>>>>>ภาพกิจกรรม<<<<<