วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 9/2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 9/2562 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องภาสกร มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี