วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน”อุดร ๑ เกมส์ ครั้งที่ ๑” กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงบประมาณ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019