วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 23 ราย โดยมี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1IwGU0xANFnlzFnYoBvpWNbQmmmBzeq3u?usp=sharing