วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มหนองวัวซอ 2(หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย) ในการนี้นายพลพล ชื่นธงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 2 กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019