วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับท่าน ดร.อนุสรณ์ ฟูเจริญผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาวันครู ปี 2562

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019

กิจกรรมกีฬาวันครู

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019

กีฬาวันครู

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019

กีฬาวันครู

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019