วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อม การซักซ้อมความเข้าใจ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019