วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกๆนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านแม่นนท์

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019