วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019